Cenník markíz dostupný telefonicky, alebo e-mailom 7 dní v týždni.

Svetový deň tieniacej techniky

21. marec je dňom oslavy slnka. Európska organizácia ES-SO ( European Solar Shading Organisation), vyhlásila tento deň za Svetový deň tieniacej techniky. Cieľom je, aby si široká verejnosť uvedomila ľudské ekologické a ekonomické prínosy tieniacej techniky. Tienenie sa stáva NEVYHNUTNOU ochranou budov a obmedzuje používanie energeticky náročných klimatizácií. Preto organizácia ES-SO vyzýva, aby bola tieniacej technike venovaná väčšia pozornosť na najvyšších úrovniach a poukazuje na potrebu zavádzania noriem v stavebnom a právnom systéme v boji proti globálnemu otepľovaniu   

Tieniaca technika integrovaná do systému riadenia budov reguluje teplo inteligentným spôsobom. Ide o pasívne chladiace systémy, ktoré umožňujú  obyvateľom regulovať denné svetlo. Veď denné svetlo zvyšuje pocit šťastia a pomáha nám sústrediť sa a podávať dobrý výkon. Na druhej strane môže byť aj nepríjemné, ba dokonca nebezpečné v prípade veľkého prehriatia priestoru. Práve preto organizácia ES-SO presadzuje, aby bola tieniaca technika povinná v rámci európskej smernice o energetických náročnostiach budov. (EPBD)

Vedecká štúdia spoločnosti Guidehouse1 ukázala, že inteligentná Tieniaca technika by mohla znížiť emisie CO2 až o 100 miliónov ton a ušetrilo by sa 285 miliárd €. Budovy sú dnes najväčším spotrebiteľom energií - predstavujú 40% spotreby energie a 36 % skleníkových plynov. (zdroj isotra cz)

Dynamická tieniaca technika je riešenie na zníženie energií.

Prosím, venujte nám pozoronosť. Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Svoj súhlas môžete vždy upraviť.

Potrebné súbory
Štatistické súbory

Odmietnuť