Cenník markíz dostupný telefonicky, alebo e-mailom 7 dní v týždni.

Veterná odolnosť

Norma EN 13561 definuje štandard, ktorý musia markízy spĺňať. Na základe tejto normy zaraďujeme markízy do tried odolnosti voči vetru podľa Beaufortovej stupnice, ďalej definuje ktoré upevňovacie materiály sú vhodné pre ktorý podklad atď. Z hľadiska bezpečnosti užívateľa je dôležité, aby markíza spĺňala užívateľom definovanú odolnosť a bola namontovaná odborne s pomocou certifikovaného kotviaceho materiálu. Pre samotnú markízu platí, čím vyššia trieda, tým hodnotnejší produkt.Treba mať na zreteli ešte aj skutočnosť , že pre stabilitu markízy má vplyv aj smer vetra, ako aj iné poveternostné podmienky ako napríklad aj dážď.

Trieda odolnostiBaufortova stupnicaMaximálna rýchlosť vetra
0 Nepožadovaná alebo nemeraná
1 4 28 km/h
2 5 38 km/h
3 6 49 km/hNasledovná tabuľka znázorňuje zaradenie do stupnice markízy Štandard

šírka - výsuv 150 200 250 300 325 350 R
180-250 3 3         2
251-300 3 3 2       2
301-350 3 3 2 2     2
351-400 3 3 2 1 1 0 2
401-450 3 3 2 1 1 0 2
451-500 3 2 1 1 1 0 2
501-600 3 2 1 1 0 0 2
501-600 3 2 2 1 0 0 3
601-700 3 2 2 1 0 0 3
701-800 2 2 1 0 0 0 3
801-900 2 1 1 0 0 0 4
901-1000 2 1 0 0 0 0 4